Japan

Tohoku Bunka Gakuen University

6-chome 45th No. 1 Sendai Kunimi, Aoba-ku, Miyagi Prefecture, Miyagi, 981-8551, Japan

Tohoku Bunka Gakuen University

Find a course at Tohoku Bunka Gakuen University

Where we are

Address

981-8551
Miyagi
Miyagi Prefecture
6-chome 45th No. 1 Sendai Kunimi
Aoba-ku
Japan