Oman

Sohar University

PO Box 44, Sohar, Oman

Sohar University

More about Sohar University

Subjects offered at Sohar University

Where we are

Address

PO Box 44
Sohar
Oman