Oman

Sohar University

PO Box 44, Sohar 311, Oman

Sohar University

More about Sohar University

Find a course at Sohar University

Where we are

Address

PO Box 44
Sohar 311
Oman