Nanjing University - School of Management & Engineering

22 Hankou Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu Province, 210093, China