Lanzhou University

222 Tianshui South Road, Chengguan, Lanzhou, Gansu, 730000, China