Guangdong Pharmaceutical University

No. 280, Waihuan East Road, University City, Guangzhou, Guangdong, 510006, China