Toyo Gakuen University

1-26-3, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Japan