Tokai Gakuen University

21-23-3 Nishinohora, Fukutani cho, Miyoshi City, Aichi, 470-0207, Japan