Tianjin Medical University

22 Qi Xiang Tai Rd Heping District, Tianjin 300070, Tianjin, 300070, China

Where we are