Shih Chien University

No.70, Dazhi Street, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan