SGH Warsaw School of Economics

al. Niepodległości 162, Warsaw, 02-554, Poland