Periyar University

Periyar Palkalai Nagar, Salem, Tamil Nadu, 636011, India