Ostrogradsky National University of Kremenchuk

20 Pershotravneva Street, Mykolaivs'ka oblast, 39600, Ukraine