Nagano University of Health & Medicine

11-1 original MachiImai, Kawanakajima, Nagano Prefecture, Nagano, 381-2227, Japan