Liaoning Technical University

No. 47 Zhong Hua Rd, Fuxin City, Liaoning, 123000, China