Kyoto Koka Women's University

38 Nishikyogokukadono-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0882, Japan