Kyoritsu Women’s University

2-2-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8437, Japan