Konan Women’s University

6- 2-23 Morikita-machi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo, 658-0001, Japan