Jiaxing University

No. 56, Yuexiu Road (South), Jiaxing City, Zhejiang, 314001, China