Hyōgo University

2301, Hiraokachoshinzaike, Kakogawa, Hyogo, 675-0195, Japan