Hokusho University

23 Bunkyodai, Ebetsu, Hokkaido, 069-8511, Japan

Where we are