Heilongjiang University Of Chinese Medicine

24 Heping Road, Harbin, Heilongjiang, 150040, China