Fujian Agriculture and Forestry University

Cangshan, Fuzhou, Fujian, China