Cheng Shiu University

No.840 Chengcing Road, Niaosong District, Kaohsiung, 83347, Taiwan