Aleksandro Stulginskio Universitetas

Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., LT-53361, Lithuania