Zhengzhou University Of Light Industry

No.5 Dongfeng Road, Zhengzhou, Henan Province, 450002, China