Xi'an Technological University

No. 2 Xuefu Middle Road, Weiyang District, Xi'an, Shaanxi, 710021, China