Shikoku University

123-1 Ebisuno, Ojin-cho, Tokushima-shi, Tokushima, 771-1192, Japan