68 Bolshevistskaya Street
Saransk
Saratovskaya oblast
430005
Russia
+