Hebei University of Economics and Business

No.47, Xuefu Road, Xinhua District, Shijiazhuang, China