Hamamatsu Gakuin University

3-2-3 Nunohashi, Naka-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 432-8012, Japan