Hachinohe Gakuin University

13-98 Mihono, Hachinohe-shi, Aomori, 031-8588, Japan