Hachinohe Gakuin University

13-98 Mihono, Aomori-ken, Aomori, 031-8588, Japan