Fujian Medical University

1 Xue Yuan Road, University Town, Fuzhou, Fujian, 350122, China