Daugavpils University

Vienības iela 13, Daugavpils, LV – 5401, Latvia