Yunnan University of Nationalities (YUN)

No. 134, Yi Eryi Street, Wuhua District, Kunming, Yunnan, 650031, China