Yanbian University

977 Gongyuan Road, Yanji, Jilin, 133002, China