Ueno Gakuen University

24-12, Higashiueno 4-chome, Taito-ku, Tokyo, 110-8642, Japan