Tsurumi University

2-1-3 Tsurumi, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 230-8501, Japan