Tianjin Chengjian University

33WW+MC Xiqing, Tianjin, China