Tenshi College

13 Denga 3 - chome 1-30, Higashi-ku North, Sapporo City, Hokkaido, 065-0013, Japan