Teikyo Heisei University

2-51-4, Higashi-Ikebukuro, Tokyo, 170-8445, Japan