Shenzhen Technology University

No. 3002, Lantian Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China