Shandong Jianzhu University

Fengming Road, Lingang Development Zone, Jinan, Shandong, 250101, China

Explore these featured universities