Senzoku Gakuen College of Music

2-3-1 Hisamoto, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 213-8580, Japan