Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, Prešov, 080 01, Slovakia