Kyushu Nutrition Welfare University

5-1 Shimoitozu, Kokirakita Ku, Kitakyushu, Fukuoka, 803-8511, Japan