Kyoto University of Art and Design

2-116, Kitashirakawauryuzan, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8271, Japan