Kobe Shinwa Women's University

7-13-1, Suzurandai-Kitamachi, Kita-ku, Hyogo, 651-1111, Japan