261-0014
Chiba
Chiba-shi
1-4-1 Wakaba Mihama-ku
Japan
+