GuangXi Normal University

15 Yucai Road, Qixing, Guilin, Guangxi, 541004, China