Guangdong Medical College (GDMC)

No. 2, Wenming Donglu, Xiashan District, Zhanjiang, Guangdong, China